Tardona

Každý z lidí je především sám svého štěstí strůjcem. A teprve ve chvíli, kdy se to nedá zvládnout, by měl usilovat o cizí pomoc, dejme tomu o půjčku.

Proč se vzduchotechnika musí čistit

Viděli jste někdy pod mikroskopem svět, který pouhým okem nevnímáme? Je to něco neuvěřitelného – je to tzv. mikrosvět, který vám bude připadat až neskutečný. Každá bakterie, každý vir, každý roztoč – to vše zaujímá nějaký tvar, sice titěrný, ale skutečný. A to vše se vyskytuje všude kolem nás, v ovzduší, v půdě, na povrchu předmětů atd.

bytové klimatizace

Podmínkou k přežití těchto malých organismů je vhodné prostředí, tedy hlavně dostatek čistého vzduchu, vlhkosti a přijatelná teplota. A tak vás jistě nepřekvapí, že kromě matrací a koberce v domácnostech se tyto malé „breberky“ vyskytují v hojné míře i v klimatizaci – vzduchotechnice.

Čištění rozvodů vzduchotechniky je proto zcela zásadní a nezbytný proces, kdybychom ji ponechali delší dobu v takovém stavu, rozmnožení patogenů by mohlo způsobit zbytečné zdravotní potíže. Spolu s mikroorganismy se v klimatizaci usazují i prachové částice a další látky, jako jsou těžké kovy a toxické sloučeniny z ovzduší, zvláště ve městech.

ovladač klimatizace

Vzduchotechnika v místech, kde je vyšší výskyt vodních par, včetně těch nasycených tukem a dalšími látkami, jako jsou např. kuchyně, koupelny a další přípravny pokrmů či potravinářských surovin, poskytuje živnou půdu pro mikroorganismy, ale také pro plísně, hnilobu a patogenní houby.

Nebezpečí požáru – tento jev je často podceňován, stačí však pouhé vysvětlení a bude vám jasno: V místech s vyšší prašností může usazovaný prach spolu se vzduchem (kyslíkem ve vzduchu) vytvořit zárodek pro vznik požáru, a dokonce když se prach se vzduchem dostatečně víří, může se vytvořit i výbušná směs. Z tohoto důvodu se doporučuje nejen pravidelné čištění vzduchotechniky, ale i všech prostor v domácnostech, kancelářích či výrobních provozech, jako jsou sklady a prostředí, kde vzniká statická elektřina, např. vnitřky skříní stolních počítačů.