Tardona

Každý z lidí je především sám svého štěstí strůjcem. A teprve ve chvíli, kdy se to nedá zvládnout, by měl usilovat o cizí pomoc, dejme tomu o půjčku.

Nemáte na nájem? Požádejte stát!

Rekonstruovat a modernizovat bydlení jsou svým způsobem krásné starosti, ale musíte mít na ně peníze, protože proměna bytu něco stojí. Jsou ale lidé, kteří mají opačné starosti, někdy jim bohužel nezbývá ani na nájem. Všeho jen do času. Věřte, že vše se jednou v dobré obrátí, když nebudete klesat na mysli. A pokud se zrovna nacházíte v tíživé situaci, žijete v nájemním bytě a sháníte neustále peníze na zaplacení nájmu, může vám pomoci stát.

bydlení dům

Obraťte se na příslušný úřad dle místa svého trvalého bydliště na odbor dávek státní sociální podpory, kde zažádejte o příspěvek na bydlení Mylifestyle. Nenechejte se mást, že bydlíte v jiném městě, a přitom trvalé bydliště jste si nechali stále v původním bydlišti. Skutečně žádost musíte podat tam, kde máte trvalé bydliště, i když v něm nebydlíte. Může se to zdát nesmyslné, ale tak hovoří zákon.

K žádosti o příspěvek na bydlení budete potřebovat nájemní smlouvu, kterou máte sjednanou s pronajímatelem. Jestliže v nájmu neplatíte například plyn, elektřinu a vodu – a smlouvy s těmito institucemi máte sjednané vy osobně, pak doložíte i tyto smlouvy plus rozpis záloh, které máte platit. Pak už jen předložíte doklady jak platíte nájem a služby.

tlak finance

Můžete je předložit ve formě příjmových pokladních dokladů, které vám potvrdí pronajímatel, anebo složenky či výpisem z účtu, kde máte zřízený trvalý příkaz. Příspěvek na bydlení je dávka testovaná na příjmech, dokládáte tedy i vaše příjmy, které vám potvrdí zaměstnavatel, a to za příslušné čtvrtletí. Jestliže nepracujete, ale jste evidovaní na úřadu práce nebo pobíráte nemocenskou v ochranné lhůtě či jakkoliv druh invalidního důchodu anebo starobní důchod, či jste maminka, která má pouze rodičovský příspěvek – tyto příjmy nikterak nemusíte shánět, protože se automaticky sehrávají a úřad práce má na tyto příjmy náhled.

Pak už jen zbývá dojednat si schůzku s příslušnou referentkou, vyplnit příslušné formuláře a podat si žádost. Formulářů se neobávejte, úřednice vám poradí s vyplněním.

Dobrý tip na závěr – jestliže jste se zrovna přistěhovali a musíte zaplatit kauci, o příspěvek na kauci také můžete požádat na úřadu práce, ale na odboru hmotné nouze!