Tardona

Každý z lidí je především sám svého štěstí strůjcem. A teprve ve chvíli, kdy se to nedá zvládnout, by měl usilovat o cizí pomoc, dejme tomu o půjčku.

SEO pro webové stránky je jeden z klíčových mechanismů úspěšného podnikání

Výhodu má vždy ten, kdo svému webu zajistí při vyhledávání v internetovém prostředí přední pozici, alespoň na prvních dvou stranách. Uživatelská obec se totiž na Internetu pohybuje tak, že zpravidla prohledává zobrazené výsledky na prvních dvou, maximálně třech stránkách, a další se ignorují. Může se tedy snadno přihodit, že ačkoliv máte propracovaný e-shop s kvalitními výrobky, zákazníci se o vás nemusí vůbec dozvědět.
seo 3d.jpg
Zlepšení pozic ve vyhledávačích (nejčastěji Google, v českém prostoru také Seznam), docílíte aplikováním jistých zásad pro SEO web. Ne všechny jsou však korektní a jsou tolerovány, ty špatné jsou zpravidla penalizovány a web pak ztrácí klíčovou pozici v tzv. „pageranku“.

Které SEO techniky s označením Black hat se zpravidla používají

Page Doorway
Jde o vstupní webovou stránku, která je upravena speciálně pro přilákání vyhledávačů. Je konstruována tak, aby chrlila značné množství textových odkazů a klíčových výrazů, které se na stránce stále opakují, byť v nesmyslném kontextu. Cílem je navést zákazníka pomocí reklamního banneru na hlavní web, případně využít k přesměrování aplikaci vytvořenou v Javascriptu.
Cloaking
Jedná se o podobnou taktiku, jako v případě Page Doorway. Web je upraven speciálně pro algoritmus vyhledávače, aby se zvýšila jeho pozice v popředí mezi konkurenčními weby. Samotným uživatelům je však předsunut jiný obsah.
google chrome.jpg
Link farm
Fungují na principu velké množiny webových stránek, které jsou spojeny mezi sebou pomocí odkazů. Jde např. o propojený celek deseti webů, z nichž každý odkazuje na všechny ostatní weby. Všechny tyto zpětné odkazy mohou uměle navyšovat hodnotu tzv. pageranku, ovšem tato technika je v současné době vyhledávači efektivně potírána.
Skrytý obsah
Slouží pro navýšení hustoty klíčového slova pro vyhledávače, ovšem skrytou a nenápadnou formou. Může to být např. písmo v textu webu, které je psáno stejnou barvou fontu, jakou je definováno pozadí, takže není vidět (bílé písmo, bílé pozadí). Anebo jde o text překrývaný fotkou (obrázkem), případně je ukryt CSS stylem, nebo Javascriptem.
Duplicitní obsah
Vkládání shodného obsahu textu na více webů vyhledávače vždy vyhodnocují jako duplicitní a pak indexují pouze jeden z nich. Zbývající weby jsou ignorovány.