Tardona

Každý z lidí je především sám svého štěstí strůjcem. A teprve ve chvíli, kdy se to nedá zvládnout, by měl usilovat o cizí pomoc, dejme tomu o půjčku.

Možná forma automobilu budoucnosti.


Problémy, se kterými se musíme potýkat se neustále zvÄ›tÅ¡ují. A pro mnohé z nás je velice obtížné tyto pÅ™ekážky pÅ™ekonat. A mnohdy si myslíme, že se to ani nedá. A to mluvíme o problémech, které jsou na úrovni vaÅ¡ich rodin anebo blízkých přátel, Äi příbuzných. Ale co když tyto problémy pÅ™erostou do problémů, které pÅ™erůstají a potýkají se s ním celá mÄ›sta. A co když to nejsou jenom mÄ›sta a problémy se rozrostou na celé státy a zemÄ›. Pak se to stane problémem globálním. A jeho důsledky jsou velmi dalekosáhlé. A jsou potÅ™eba veliké kroky, které by to snad dokázaly zmírnit anebo vyÅ™eÅ¡it. Ale je k tomu zajisté potÅ™eba daleká cesta, která se urÄitÄ› neobejde bez velkých karambolů a Å¡patných rozhodnutí. Ale když se to povede, zmÄ›ní se tím dokonale celý svÄ›t. A bude to mít definitivní dopad na každého z nás. A týká se to mnoha oblastí. A například se jedná o oblast automobilismu.

elektromobil

A v nÄ›m se teÄ Å™eší, jaká auta se budou vůbec vyrábÄ›t. Protože automobily, které mají spalovací motory jsou velmi Å¡kodlivé a jejich emise jsou neúnosné pro životní prostÅ™edí. A protože se lidé moc množí a je nás Äím dál více i problémy a auty jsou Äím dál vÄ›tší. A proto se to musí co nejdříve Å™eÅ¡it. A proto se také zaÄalo s masivní výrobou elektromobilů a hybridů vůbec. Ale problémem je, že nejsou již tak moc populární, jak se na zaÄátku pÅ™edpokládalo. A jejich odbyt není tak veliký jak automobilky a jejich výrobci pÅ™edpokládali. A tak se snaží udat svoje modely co nejvíce to jde. A také se uvažuje o tom, že zákaz výroby nových spalovacích motorů se posune. Ale nakonec se rozhodlo, že zákaz spalovacích motorů bude již od roku 2035. Takže aÅ¥ jsou naÅ¡imi oblíbenci anebo ne nebudeme mít jinou možnost. A tak jsou zde dvÄ› otázky: jaký typ je nejvhodnÄ›jší si vybrat.

elektromobil

A budou vůbec automobilové modely tak dostupné, aby si je mohl obyÄejný ÄlovÄ›k dovolit? Ano samozÅ™ejmÄ› je možnost si koupit automobil na splátky. Ale jsou dostupné? To už je odpovÄ›Ä samozÅ™ejmÄ› jiná. NÄ›které nové modely jsou tak drahé, že i mÄ›síÄní splátka se dokáže vyÅ¡plhat až k patnácti tisíc korun Äeských. A to už je pro normální rodinný rozpoÄet opravdu citelná rána. A budeme to skuteÄnÄ› zvládat? To samozÅ™ejmÄ› ukáže až Äas. A bohužel podle toho, co se schválilo se bude týkat každého z nás. A jistÄ› se ukáže, že elektromobily a hybridy budou jistÄ› skvÄ›lé a pÅ™inesou nám mnoho pozitiv. A budou velmi přínosné, a to nejen pro automobilismus. A elektrická energie nám vÅ¡em ukáže nové možnosti, jak ji využívat k lepšímu a lehÄímu životu.