Tardona

Každý z lidí je především sám svého štěstí strůjcem. A teprve ve chvíli, kdy se to nedá zvládnout, by měl usilovat o cizí pomoc, dejme tomu o půjčku.

Jak zabránit zneužití


Firmy s větším vozovým parkem řeší nejednou téměř neřešitelný problém. A to zabezpečení všeho, co s tímto vozovým parkem souvisí, před zneužíváním zaměstnanci a také před případnými dalšími škodami, které by v souvislosti s jeho provozováním mohly vznikat. A jak mi jistě dáte za pravdu, není to zrovna snadný úkol. Protože vozidla jezdí po našich silnicích sem a tam a nelze je tak mít neustále na očích, zamčená někde ve firmě a dobře hlídaná ostrahou.

A co z této reality vyplývá? Logicky to, že najde-li se mezi zaměstnanci, jimž je tato technika svěřována, nějaká černá ovce, jíž nečiní žádný problém přilepšování si na úkor zaměstnavatele, může se dít ledacos. Mohou začít mizet pohonné hmoty, autodíly, vybavení, náklad, ba i vozidla celá, může narůstat počet ujetých kilometrů kvůli černým jízdám nebo tento naopak může klesat, pokud je dotyčnému zaměstnanci zatěžko jet tam, kam měl, a dá si raději někde šlofíka. A kdo ví, jaké další nepravosti se dají ještě s takovými vozidly provádět.

jedoucí kamion

A stejné problémy pak mohou provázet i firmy, jež vlastní a provozují nejrůznější mobilní stavební stroje. I u těch se dají nadělat nemalé škody, jež rovněž zaplatí majitel ze svého. Protože zkuste někomu ze zaměstnanců dokázat, že za to může právě on! To je nejednou zhola nemožné.

stroje na staveništi

Ovšem řešení existuje. GPS sledování vozidel totiž umožňuje ohlídat podobnou techniku, a to bez ohledu na to, kde se tato právě nachází. I kdyby bylo vozidlo nebo stroj kdekoliv, stačí se přihlásit do internetové aplikace a každý zaměstnavatel nebo jím pověřený pracovník okamžitě zjistí, co se kde děje. Na každou nepravost, již se firma rozhodne sledovat, se může přijít hned stejně jako dodatečně ze záznamu, nikdo už se nikde neschová. A to pak ušetří i skutečně nemalé finanční prostředky. Které by jinak skončily v kapse někoho, kdo na ně nemá nárok.